In de afgelopen 15 jaar heeft Angelique op freelance basis wekelijks Tekenlessen verzorgd in de bovenbouw van een basisschool in Landsmeer.

De liefde voor het lesgeven zit haar in het bloed en het is fijn dat ze die kennis op deze wijze alleen maar heeft kunnen uitbreiden. 
Ze heeft een enorme variëteit aan opdrachten ontwikkeld, waarbij ze zich vooral richt op het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 
Volgens Angelique een voorwaarde om je creatief te kunnen ontwikkelen. 
Tekenen is een vak dat je kunt leren net als lezen, schrijven en rekenen.
Vaak wordt een opdracht gekoppeld aan kunst- en beeldbeschouwing.
De lessen kunnen worden aangeboden als jaarprogramma, waarin opdrachten wekelijks of tweewekelijks worden aangeboden, maar kunnen ook als losse modules worden aangeboden en worden ingepast in een projectmatige thema-week binnen de school. 
Voor uitgebreide informatie en mogelijkheden komt ze graag langs voor een proefles en /of een mondelinge toelichting.

Modern Paintings & Workshops

Scholen