Kosten: 

  • 7 lessen (3 uur) excl. materiaal       €  175,--
  • Materiaal volgens programma :        €   35,--
  • Losse les (bij min. 2 deelnemers)       €   35,--      
  • Extra les                       €  25,--
  •  Gebruik verf buiten programma      €     4,-- per les


Indien er een les gemist wordt door ziekte of vakantie is er de mogelijkheid om in ieder geval 1 les gratis in te halen.  Ofwel in een andere groep of tijdens een extra les aan het eind.


Modern Paintings & Workshops

​Cursussen

Naast incidentele workshops en individuele lessen verzorgt Angelique ook langlopende cursussen.
De lessen worden tweewekelijks gegeven, maar wekelijks is ook mogelijk door in 2 groepen in te schrijven.  Een groep bestaat uit maximaal 4 personen. Een periode bestaat uit 7 lessen en loopt van september t/m december en van januari t/m april.


Er is altijd een programma dat gevolgd kan worden, maar het staat alle deelnemers vrij om hiervan af te wijken en eigen keuzes te maken.

Er wordt gewerkt met verschillende tekenmaterialen en met aquarel en acrylverf.

Elke periode staat er een thema centraal. Tekenen naar waarneming is een aspect dat altijd terugkomt.  Dit is belangrijk ter ondersteuning van het zoeken naar de eigen mogelijkheden, maar niet een voorwaarde om goede resultaten te bereiken.

De lessen zijn juist bedoeld om andere invalshoeken te onderzoeken en te motiveren tot nieuwe werkwijzen.

Perspectief, Licht/donker contrast, kleurcontrast,  kleurenleer, portret- en modelschema, compositie, verhoudingen, ellipsen, symmetrie etc. zijn begrippen die terugkerend aan de orde komen.

Elke periode is er een fase van onderzoek van het onderwerp en gebruiken we verschillende technieken en benaderingswijzen om tot ideeën te komen. Eén van die ideeën wordt uitgewerkt tot een schilderij of meerdere schildrijen. De oefeningen zijn soms ook zeer toonbare kunstwerkjes!

Op dit moment zijn de cursusmomenten :


  • Woensdagochtend     9:00  -  12:00 u.
  • Donderdagochtend    9:00  -  12:00 u.
  • Donderdagmiddag   13:00  –  16:00 u.
  • Donderdagavond   19:30  -  22:30 u.


Bij minimaal 2 aanmeldingen kan er ook een groep gestart worden op een andere dag.​